Paslaugos

Konsultacijos pelno mokesčio klausimais
 • mokesčio mokėtojai
 • mokesčio bazė ir tarifai
 • nuolatinė buveinė
 • pajamų ir sąnaudų pripažinimas
 • apmokestinamosios pajamos
 • neapmokestinamosios pajamos
 • leidžiami atskaitymai, ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai ir neleidžiami atskaitymai
 • vieneto turtas bei jo įsigijimo ir pardavimo kaina
 • turto vertės padidėjimo pajamos
 • dividendų ir kt. paskirstytojo pelno apmokestinimas
 • apmokestinimas vienetų reorganizavimo, perleidimo, likvidavimo atvejais
 • specialūs pajamų apmokestinimo atvejai
 • mokesčio lengvatos
 • mokestinių nuosotolių perdavimas ir perkėlimas
 • mokesčio apskaičiavimas, deklaravimas, sumokėjimas ir grąžinimas
 • kt.
Konsultacijos gyventojų pajamų mokesčio klausimais
 • nuolatinis gyventojas
 • mokesčio objektas ir tarifai
 • pajamų pripažinimas
 • pajamos natūra
 • individualios veiklos pajamos
 • pajamos iš paskirstytojo pelno
 • pozityvios pajamos
 • sandorių vertės koregavimas
 • apmokestinamųjų pajamų apskaičiavimas
 • neapmokestinamos pajamos
 • leidžiami atskaitymai
 • neapmokestinamasis pajamų dydis
 • mokestinių nuostolių perkėlimas
 • mokesčio apskaičiavimas, deklaravimas, sumokėjimas ir grąžinimas
 • mokesčio, sumokėto užsienio valstybėse, atskaitymas
 • kt.
Konsultacijos PVM klausimais
 • PVM objektas
 • prekių tiekimo vieta
 • paslaugų teikimo vieta
 • apmokestinimo momentas ir vertė
 • tarifai
 • neapmokestinimo PVM atvejai
 • 0 procentų PVM tarifo taikymas
 • PVM atskaita ir jos tikslinimas
 • PVM mokėtojų registravimas ir jų prievolės
 • atvejai, kai PVM moka pirkėjas
 • specialios apmokestinimo PVM schemos
 • PVM apskaičiavimas, deklaravimas ir sumokėjimas
 • PVM susigrąžinimas
 • kt.
Konsultacijos nekilnojamo turto mokesčio klausimais
 • mokesčio mokėtojai
 • mokesčio objektas ir tarifai
 • mokesčio lengvatos
 • nekilnojamo turto vertė
 • mokesčio apskaičiavimas, deklaravimas ir sumokėjimas
 • kt.
Konsultacijos žemės mokesčio klausimais
 • mokesčio mokėtojai
 • mokesčio objektas ir tarifai
 • mokesčio lengvatos
 • žemės mokestinė vertė
 • mokesčio apskaičiavimas, deklaravimas ir sumokėjimas
 • kt.
Konsultacijos privalomojo sveikatos draudimo įmokų klausimais
 • įmokų mokėtojai
 • tarifai
 • įmokų lengvatos ir išimtys
 • įmokų apskaičiavimas ir sumokėjimas
 • kt.
Konsultacijos socialinių draudimo įmokų klausimais
 • įmokų mokėtojai
 • darbdavių prievolės
 • darbuotojo prievolės
 • įmokų dydžiai
 • įmokų apskaičiavimas ir sumokėjimas
 • kt.
Konsultacijos akcizų klausimais
 • mokesčio mokėtojai
 • mokesčio objektas ir tarifai
 • mokesčio lengvatos ir išimtys
 • kt.
Konsultacijos kitų mokesčių klausimais
 • angliavandenilių išteklių mokestis
 • atskaitymai nuo pajamų pagal LR miškų įstatymą
 • įmokos į garantinį fondą
 • loterijų ir lošimų mokestis
 • mokestis už aplinkos teršimą
 • moketis už valstybinius gamtos išteklius
 • kt.
Konsultacijos tarptautinių dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių klausimais
 • asmenys, kuriems taikomos sutartys
 • mokesčiai, kuriems taikomos sutartys
 • dividendų, palūkanų, honorarų ir kt. pobūdžio pajamų apmokestinimas, vadovaujantis sutarčių nuostatomis
 • kt.
Atstovavimas mokesčių administratoriaus atliekamų kontrolės veiksmų metu ir mokestiniuose ginčuose
 • atstovavimas mokestinio patikrinimo metu
 • atstovavimas mokestinio tyrimo metu
 • atstovavimas mokestinių ginčų metu
 • kt.