Kiti mokesčiai

Kiti Lietuvoje mokami mokesčiai yra šie:

 •      angliavandenilių išteklių mokestis
 •      atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą
 •      gamybos mokestis cukraus sektoriuje
 •      konsulinis mokestis
 •      mokestis už aplinkos teršimą
 •      mokesčiai už pramoninės nuosavybės objektų registravimą
 •      mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise
 •      mokestis už valstybinius gamtos išteklius
 •      pertekliaus mokestis cukraus sektoriuje
 •       valstybės rinkliava
 •      žyminis mokestis